ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα www.sobeauty.gr και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.sobeauty.gr.

Το sobeauty.gr είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης της εταιρίας με την επωνυμία Πουρσανiδου Δημ. Σοφία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Φιλιππούπολεως αριθμός 1, Τ.Κ. 5123

και εκπροσωπείται νόμιμα Α.Φ.Μ.: 046702421 της ΔΟΥ Αμπελοκήπων, τηλ. 2310725260 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@sobeauty.gr (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»).

Η ΕΤΑΙΡΙΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι Χρήστες/Πελάτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος sobeauty.gr, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε συνδυασμό με την ασφάλεια των συναλλαγών.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επίσης, τόσο η συνδρομή όσο και η αποστολή παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων. Ανανέωση των όρων χρήσης Η sobeauty διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος όποτε το κρίνει αναγκαίο. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε το δικτυακό αυτό χώρο καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα .

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, πνευματική ιδιοκτησία της sobeauty, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για δημόσιους ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας. Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στην sobeauty ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.

Περιορισμός ευθύνης

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.sobeauty.gr για:

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Sobeauty ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων

παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Χρησιμοποιώντας το παρόν site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό χώρο συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία μας, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια και / ή την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η sobeauty δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια. Η sobeauty στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αναφέρονται ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων οπότε η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλνετε επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε έγκυρα καταχωρημένης παραγγελίας. Σε καμία περίπτωση η sobeauty δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών.

Αναγνώριση Χρήστη

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του Χρήστη είναι δύο: το Όνομα Χρήστη Λογαριασμού (Username) και το Συνθηματικό Λογαριασμού (Password). Κάθε φορά που ο Χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του, του παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό. Παράλληλα, παρέχεται στο Χρήστη η δυνατότητα να μεταβάλλει το Συνθηματικό του Λογαριασμού του (Password) εφόσον το επιθυμεί. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού συνθηματικού, το συνθηματικό κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο μόνος που γνωρίζει το συνθηματικό είναι ο ίδιος ο Χρήστης, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του συνθηματικού αυτού από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του εν λόγω συνθηματικού σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση, έγγραφη ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, αλλιώς η τελευταία δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του μυστικού συνθηματικού από τρίτα πρόσωπα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των Χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες/Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος sobeauty.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών, το δε σύνολο των σχετικών πληροφοριών φυλάσσεται από την Εταιρία με απόλυτη ασφάλεια.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ΕΤΑΙΡΙΑ, δημιούργησε την ιστοσελίδα sobeauty.gr με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η ιστοσελίδα sobeauty.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του Χρήστη της, είναι σημαντικό αυτός να κατανοήσει ότι πρέπει να παράσχει στην ΕΤΑΙΡΙΑ συγκεκριμένες πληροφορίες, που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η παρούσα δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα sobeauty.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΙΑ και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχουν οι Χρήστες/Πελάτες κατά τη διάρκεια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ σχεδίασε την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος sobeauty.gr έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να το επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, παρεκτός και αν οι ίδιοι επιθυμούν να πράξουν κάτι τέτοιο. Μόνο στην περίπτωση που οι Χρήστες της ιστοσελίδας επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στο mailing list ή/και να στείλουν email στην ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να παρέχουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ συγκεκριμένα προσωπικά τους δεδομένα.

Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται το site ή όταν ο Χρήστης προβαίνει σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρία και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, για τα οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ τυγχάνει υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το Ν 2472/1997. Ο Χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει τους παρακάτω τύπους πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες-Πελάτες της: (1) στοιχεία που ο Χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του ως Πελάτης, (2) στοιχεία που ο Χρήστης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό κατάστημα, (3) στοιχεία που ο Χρήστης παρέχει προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ή/και προωθητικές ενέργειες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που πραγματοποιούνται κατα καιρούς. Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Πελάτης θα πρέπει να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνό του, ή τα στοιχεία του στην εφαρμογή Paypal, εφόσον η τελευταία επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν από τον Πελάτη και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής, παράδοσης ή/και τιμολόγησης μιας παραγγελίας.

H ΕΤΑΙΡΙΑ έχει αναπτύξει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της για την ασφάλεια των αρχείων της και τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της ιστοσελίδας και των Πελατών της. Ωστόσο δύναται να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αυτή κατέχει ή που είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Σκοπός: Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ, προκειμένου οι χρήστες της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα sobeauty.gr, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και, τέλος, προκειμένου να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση κάθε Πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, την καταγραφή της συμβατικής σχέσεως των Πελατών με την ΕΤΑΙΡΙΑ, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές τους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και/ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τέλος, οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των Πελατών για περισσότερα προϊόντα και, γενικότερα, να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρία.

Συγκατάθεση Χρήστη: Ο Χρήστης συναινεί και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων των προσωπικών του δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής και έτσι παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν διαβιβάζει, ούτε κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο που της παρέχουν οι Πελάτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και εναντίωσης (άρθρα 11-13 Ν 2472/1997): Σε οποιαδήποτε στιγμή κάθε Πελάτης/Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που διατηρεί η Εταιρίας, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Όσον αφορά τα αιτήματα πρόσβασης και εναντίωσης η ΕΤΑΙΡΙΑ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, έχει υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, οι όποιες αντιρρήσεις του Πελάτη/Χρήστη απευθύνονται εγγράφως στην ΕΤΑΙΡΙΑ και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή της οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων, η ΕΤΑΙΡΙΑ κοινοποιεί την απάντηση και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εξάλλου, η συγκατάθεση του Χρήστη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό μπορεί να αποστείλει επιστολή στην διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή να στείλει σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική της διεύθυνση info@sobeauty.gr

 

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων για προωθητικές ενέργειες:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και την ταχυδρομική διεύθυνση των Χρηστών της ιστοσελίδας ή/και των Πελατών που διενεργούν αγορές μέσω αυτής για το σκοπό της εμπορικής προώθησης παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλων παρόμοιων διαφημιστικών σκοπών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή την ταχυδρομική τους διεύθυνση, καθώς και μέσω της διενέργειας απευθείας τηλεφωνικών κλήσεων για τον ίδιο σκοπό. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμέυεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω δυνατότητα.

Περαιτέρω, σε οποιονδήποτε χρόνο, παρέχεται στους Χρήστες/Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος sobeauty.gr το δικαίωμα να ανακαλέσουν την ως άνω δήλωση συγκατάθεσής τους χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, και να ζητήσουν από την Εταιρία τη διακοπή της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων και τη διαγραφή τους από τη λίστα παραληπτών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, εγγράφων επιστολών ή/και τηλεφωνικών κλήσεων έπειτα από σχετικό, έγγραφο αίτημά τους προς την ΕΤΑΙΡΙΑ, το οποίο δύναται να υποβληθεί και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Cookies

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες, όπως τα «cookies» . O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επωφεληθεί των εξατομικευμένων λειτουργιών χρήσης που παρέχει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Με την πλοήγηση του Χρήστη στο Site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site.

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

Στην διατήρηση της ασφάλειας του Χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησης του στο Site. Σε οποιοδήποτε σημείο κρίνεται απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων του Χρήστη (https protocol), τα cookies βοηθούν στο να ταυτιστούν και να μεταφερθούν τα στοιχεία της προηγούμενης πλοήγησής του από το περιβάλλον (http). Για παράδειγμα, με αυτό τον τρόπο ο Χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο Site προσθέτοντας αντικείμενα στο καλάθι του, και αν χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο (πχ αλλαγή προσωπικών στοιχείων, καταχώρηση παραγγελίας κλπ) αυτή να γίνει χωρίς την ενόχληση του ίδιου.

Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στο Site.

Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί η ΕΤΑΙΡΙΑ πως αντιδρά το κοινό της και πως χρησιμοποιεί το Site της, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την ΕΤΑΙΡΙΑ ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευόμενες υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε Χρήστη. Έτσι, η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να χρησιμοποιήσει το ιστορικό πλοήγησης του Χρήστη στο site της για προωθητικές της ενέργειες. Για παράδειγμα, εάν ένας Χρήστης πλοηγηθεί σε κάποιο επιθυμητό προϊόν, μπορεί να παρακολουθήσει μια διαφήμιση για το αντίστοιχο προϊόν όταν περιηγείται αργότερα σε κάποιο ηλεκτρονικό τεχνολογικό περιοδικό ή blog.

Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

1)Αντικαταβολή κατά την παραλαβή των προϊόντων

Πληρώνετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στον υπάλληλο της υπηρεσίας courier( έχετε ήδη επιβαρυνθεί τα έξοδα αντικαταβολής και τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελιάς με επιλογή πληρωμής αντικαταβολή )

2)Πληρωμή μέσω Paypal Επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής μέσω PayPal μεταφέρεστε στην ασφαλή σελίδα του PayPal και ακολουθείτε στις σχετικές οδηγίες.

3)Κατάθεση σε λογαριασμό Μπορείτε εάν το επιθυμείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή μέσω e-banking. Η κατάθεση μπορεί να γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή μέσα σε αυτό το διάστημα η παραγγελία ακυρώνεται. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομά σας και ο αριθμός της παραγγελίας σας στην αιτιολογία, διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας. Εφόσον υπάρχουν έξοδα συναλλαγής, βαρύνουν τον εντολέα.

Ο λογαριασμός τράπεζας Πειραιώς θα εμφανιστεί όταν επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής “κατάθεση στην τράπεζα”

Είναι δυνατή η τροποποίηση του τρόπου πληρωμής που έχετε επιλέξει στην αρχική σας παραγγελία, αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310 725260 ή με email στο info@sobeauty.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα προϊόντα που παραγγέλνετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα (εφόσον είναι ετοιμοπαράδοτα) παραδίδονται συνήθως σε 4-6 εργάσιμες ημέρες μέσω υπηρεσίας courier, στη διεύθυνση παράδοσης (εντός Ελλάδας) που έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα είδη της παραγγελίας σας βρίσκονται σε προσωρινή έλλειψη και επιλέξετε, μετά από συνεννόηση με την εταιρία μας, τμηματική παράδοση της παραγγελίας σας, χρεώνεστε μόνο μία φορά τα έξοδα αποστολής 4 €.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Στο Sobeauty γίνονται δεκτές μόνο παραγγελίες με παράδοση εντός Ελλάδας

Διεύθυνση παράδοσης  Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε, αν επιθυμείτε, διαφορετική διεύθυνση παράδοσης (εντός Ελλάδας), απ' αυτή στην οποία γίνεται η τιμολόγηση.

Έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης.

Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον επικοινωνησουν τηλεφωνικάμαζί μας στο 2310725260 ή με mail στο info@sobeauty.gr

Διεύθυνση παράδοσης Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε, αν επιθυμείτε, διαφορετική διεύθυνση παράδοσης (εντός Ελλάδας), απ' αυτή στην οποία γίνεται η τιμολόγηση. Απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο( gia ta parastatika) Έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας και επάγγελμα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροποποίηση ή και ακύρωση της παραγγελίας σας είναι εφικτή εντός maximum 1 εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία παραγγελίας και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία / αποστολή της παραγγελίας σας από την εταιρία μας.

Σε κάθε περίπτωση, για όποια αλλαγή επιθυμείτε να γίνει στην παραγγελία σας, θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας μέσω e-mail στο info@sobeauty.gr, ή τηλεφωνικά στο 2310-725260.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα προϊόντα να φτάνουν στα χέρια σας σε άριστη κατάσταση. Συνιστούμε τον έλεγχο κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να αποφευχθούν παραλαβές προϊόντων που πληγήκαν κατά τη μεταφορά. > Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβετε είναι ελαττωματικό, η εταιρία θα σας το αντικαταστήσει ή θα σας επιστρέψει τα χρήματα εφόσον το επιθυμείτε. Το ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην sobeauty εντός 14 ημερών. Θα εξετάσουμε το προϊόν και εάν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων, αυτή γίνεται εντός 30 ημερών από την ημέρα που ζητήσετε επιστροφή. > Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή λόγω αλλαγής γνώμης ή μη ικανοποίησης ή λάθος παραγγελίας, η Εταιρία μπορεί να σας επιστρέψει το σύνολο της αξίας του προϊόντος αφαιρώντας τα έξοδα μεταφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω είναι τα προϊόντα που επιστρέφονται να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν (η συσκευασία των ειδών να έχει μείνει άθικτη, να μην έχει ανοιχτεί και να μην υπάρχουν ζημιές) και να διαθέτετε το την απόδειξη λιανικής. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών. Σε περίπτωση που φτάσει κατεστραμμένο το κουτί ή κάποιο από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρία για να σας εξυπηρετήσουμε. Παρακαλούμε σε περίπτωση επιστροφής να συνοδεύετε τα επιστρεφόμενα είδη με αντίγραφο του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής. Η αποστολή των επιστρεφομένων ειδών γίνεται, αποκλειστικά εντός 14 ημερών από την ημ/νία παραλαβής, στην ακόλουθη διεύθυνση, με έξοδα αποστολής του πελάτη: sobeauty φιλιππουπολεως 1 αμπελοκηποι 56123 Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία στο info@sobeauty.gr ή στο τηλέφωνο 2310-725260.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους

όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: