Αγαπώ τα ζωα!

Μπορείτε να είστε ήρεμοι. Κανένα καλλυντικό που δοκιμάζεται σε ζώα ή με συστατικά που δοκιμάζονται σε αυτά δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά στην Ευρώπη. Αυτό απαιτείται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για όλα τα προϊόντα. Στην πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία καλλυντικών είναι η μόνη που οδήγησε στο σύνολό της, σεβόμενοι τα ζώα, στην έρευνα και υπήρξε ο κύριος υποστηρικτής νέας έρευνας με εναλλακτικές δοκιμές εδώ και δεκαετίες.

Στην πράξη, οι ευρωπαϊκές εταιρείες ερευνούν εναλλακτικές δοκιμές για περισσότερα από 20 χρόνια και δεν πραγματοποιούν πειράματα σε ζώα στις δοκιμές τους.

Η ολική παύση των δοκιμών στα καλλυντικά προϊόντα ξεκίνησε στην Ευρώπη το 2004. Η απαγόρευση αυτή παρατάθηκε έως το 2009 μόνο με σκοπό την αντιμετώπιση ορισμένων ερευνητικών προκλήσεων, όπως η έρευνα νέων συστατικών, και μέχρι τον Μάρτιο του 2013 μόνο για ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Η δέσμευση της βιομηχανίας καλλυντικών στον τομέα αυτό έχει καταστήσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη για την έρευνα νέων εναλλακτικών λύσεων, με επενδύσεις άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια και με περισσότερες από 20 εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών, επικυρωμένες και εγκριθείσες από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Εκτός από την έναρξη του προγράμματος SEURAT-1 το 2011 – ευρισκόμενο τώρα στη φάση 3 – ένα σύστημα αξιολόγησης της ασφάλειας που θα αντικαταστήσει οριστικά τις δοκιμές σε ζώα, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία καλλυντικών εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή σύμπραξη για τις προσεγγίσεις των εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών σε ζώα (EPAA), η οποία συγκροτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορους βιομηχανικούς τομείς και στην Ισπανία η Stanpa είναι μέλος του ισπανικού δικτύου για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων πειραματισμού σε ζώα (REMA).

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: